Inscríbete aquí!!!

Inscribirse é sinxelo:

1.-Descarga pinchando aqui a FOLLA DE INSCRICIÓN E RECOMENDACIÓNS e a  folla médica  para o campamento

2.- Cumprimenta a folla de inscrición e médica

3.- Ingresa a cota correspondente como moi tarde o 26 de xuño de 2017

Cotas:

SOCI@S:
48 €
NON SOCI@S:
98 €
* Inclúe a cota de sóci@ até o mes de setembro para quen quera continuar na asociación (actividade todos os domingos de 17:00 h. a 20:00 h. na casa da Xuventude de Burela a partir de Setembro).

INGRESO DA CANTIDADE CORRESPONDENTE

NA CONTA DE CHAO DE CASTRO-ALTAIR

Datos que deben aparecer: Nome, apelidos e DI da nena/o. Concepto: Acampamento de Verán Chao de Castro Altair

ABANCA: ES16 2080 0109 1130 4002 5010

4.-Como moi tarde o día de saída, 29 de xuño, os familiares deben entregar á organización a folla de inscrición e a médica debidamente cumprimentadas e unha FOTOCOPIA DA TARXETA SANITARIA.

Advertisement